Disclaimer DORZO & Algemene voorwaarden


Disclaimer

E-mail wordt door Automobielbedrijf Dorzo B.V. niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij zulks per brief of per fax wordt bevestigd door een bevoegde bestuurder of procuratiehouder. Onze berichten zijn zorgvuldig opgesteld, maar wij staan niet in en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het opvolgen van eventuele foutieve adviezen. De gegevens die wij van u ontvangen, kunnen door onze medewerkers voor ons kwaliteitsbeleid en in het kader van de behandeling van uw vraag worden verwerkt. Deze verwerking is, voor zover deze herleidbaar is tot een natuurlijke persoon, aan te merken als een verwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Website
Automobielbedrijf Dorzo B.V., hierna te noemen als DORZO, verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door DORZO en derden zijn aangeleverd. DORZO behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van DORZO.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DORZO. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DORZO. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DORZO, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


BOVAG_logoBOVAG voorwaarden
Bij DORZO zijn de algemene BOVAG voorwaarden van toepassing. Deze kunt u onderstaand inzien en/of downloaden:

BOVAG Voorwaarden per april 2018


Privacy beleid DORZO
DORZO hanteert een strikt privacy beleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacy beleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van prospects, klanten en partners.

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere wijze zijn vrijwillig verkregen.

Gebruik gegevens De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen binnen DORZO;
  • over nieuwe producten en diensten van DORZO;
  • over commerciële aanbiedingen;
  • voor marktonderzoek.

Opslag gegevens
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens wijzigen
In de e-mail nieuwsbrief en andere mailings staat een link waarmee u uzelf kunt afmelden voor de e- mail communicatie vanuit DORZO. U hebt te allen tijde het recht op inzicht in uw gegevens. Op verzoek zal DORZO u uit haar bestand halen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@dorzo.nl


Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy beleid? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Automobielbedrijf Dorzo B.V.
Hoogstad 101
3131 KX Vlaardingen
010-2488 988
info@dorzo.nl


Wijzigen van dit privacy beleid
DORZO houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 april 2018.